Avicenna-Research, Arap dünyasının araştırmalarını geliştirmek ve yaymak amacı ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni kurulmuş bir şirkettir. Önceleri araştırma verileri kuzeyden güneye tek taraflı bir yoldu ve bu bölgedeki üniversite ve araştırma merkezleri, araştırma yapmaktan çok bilginin tüketicisi olarak görülürdü. Avicenna, bölgedeki akademik kurumları ve araştırmacıları destekleyerek, Arap dünyasında giderek daha da gelişen araştırmaları ön plana çıkarma amacı taşımaktadır.

COREPAEDIA
Corepeadia, özellikle Avicenna’nın öncelikli olarak hitap etmek istediği bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilmiş bir çözümdür. Corepeadia’nın amacı kurumunuz bünyesinde üretilen araştırmaların yanında araştırmacıları da ön plana çıkarmaktır. Corepeadia, bir veya bir grup üniversitenin, araştırma enstitülerinin veya bilim üreten tüm kurumların bilimsel çıktılarını kapsamlı bir şekilde sunmak amacıyla, tüm araştırmaların toplanarak bir araya getirildiği, araştırmacıların/yazarların profillerinin oluşturulduğu ve tüm bunların birbiriyle bağlantılandırıldığı bir ‘araştırma verileri çözümü’dür.

DAR ALMANDUMAH

Avicenna tarafından sunulan Dar Almandumah,  Arap Dünyasının bilimsel çalışmalarını tam metin olarak bir araya toplayan bir dizi veri tabanından oluşmaktadır. Bu veritabanları toplamda 1500’den fazla akademik süreli yayın, 1800’den fazla referans kaynağı ve 100.000 kadar tez içermektedir. Sürekli gelişen bu kaynak Arap dünyasında en çok kullanılan veri tabanı olmaya başlamıştır. Tüm koleksiyonlara erişebileceğiniz gibi, farklı alanlara hitap eden aşağıdaki koleksiyonlar arasından da tercih yapabilirsiniz:

EduSearch (Eğitim & Sosyal Araştırmalar), IslamicInfo (Islam Hukuku Araştırmaları), HumanIndex (Beşeri Bilimler), AraBase (Arap Dil Bilimi ve Edebiyatı), EcoLink (Ekonomi & İşletme).